Volkswagen øker inntektene til tross for dieselskandalen