– Når kommuner og fylker endrer grenser, må også staten tilpasse seg, sier kommunalminister Jan Tore Sanner (H).

Den nye strukturen innebærer at fylkesmannsembetene i Hordaland og Sogn og Fjordane slås sammen til et embete. Også embetene i Oslo og Akershus, Østfold og Buskerud slås sammen i den nye strukturen, i likhet med Oppland og Hedmark samt Telemark og Vestfold.

Fylkesmannsembetene i Aust- og Vest-Agder er allerede sammenslått fra 1. januar i fjor, mens embetene i Sør- og Nord-Trøndelag slås sammen fra 1. januar 2018.

Embetene i Møre og Romsdal, Rogaland, Nordland, Troms og Finnmark opprettholdes som i dag. For de tre nordligste embetene kan det bli aktuelt med endringer når ny regionstruktur i Nord-Norge er besluttet, senest neste vår.

– Vi endrer fylkesmannsembetenes grenser så de passer bedre sammen med de nye fylkeskommunene /regionene og andre statlige regionale inndelinger, sier statsråden.

Rotete regjering

– Denne regjeringen har rotet det til mer enn ryddet opp i den regionale organiseringen av statlig virksomhet. Dette rotet må det ryddes opp i. Siste ord er derfor ikke sagt om organiseringen av statsforvaltning og fylkesmannsembetene, sier Senterpartiets kommunalpolitiske talskvinne Heidi Greni.

Hun viser til at inndelingene av nye politidistrikt, sykehusene, Nav, Innovasjon Norge, domstolsadministrasjon og skatteetaten går på kryss og tvers av fylkesgrensene.

– Det ser ut som regjeringen ikke har tenkt på at noen av disse skal passe sammen, sier Greni.

Varsler motstand

Sp-politikeren, som er partiets medlem i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité, varsler allerede nå at vedtaket om å sentralisere fylkesmannsembetene vil møte berettiget motstand.

– Jeg tror på ingen måte at siste ord er sagt i saken. Embetene vil dekke regioner som varier i befolkning fra 1,8 millioner til 75.000, og samsvarer heller ikke med foreslått fylkesinndeling, sier hun.

Hun mener felles fylkesmann for Oslo og det nye storfylket Viken viser at sammenslåingen av Østfold, Akershus og Buskerud er håpløs.

– Jeg forstår at Oslo og Akershus er så sammenvevd som region og arbeidsmarked at det er naturlig å videreføre felles fylkesmann, men regjeringens nye konstruksjon med et felles fylkesmannsembete for Oslo og Viken viser bare at sammenslåingen av Østfold, Akershus og Buskerud ikke er gjennomtenkt, sier Heidi Greni.