Politiet brukte vannkanoner og pepperspray mot demonstranter i Hamburg

foto