HRW: Kina motarbeider FNs arbeid for menneskerettigheter

foto