Eksplosjonsfaren over etter båtbrann i Finnmark

foto