Dødsfall i Bergen: Ikke funn av farlig stoff i leilighet