NATO-landene har vedtatt slutterklæring fra toppmøtet