Oljeledige over på sosialstøtte eller ingenting

foto