Mistenkelig veske skapte bombefrykt ved svensk politihus