Lyngen kommune legger opp til en barnehage med to avdelinger, slik at begge bygdene beholder sin barnehage. Forslaget er en felles styrer for begge barnehagene.

Representanter for Utdanningsforbundet og Fagforbundet er onsdag innkalt til prosess- og informasjonsmøte på rådhuset på Lyngseidet.

- Vi har startet arbeidet med å følge opp vedtak i kommunestyret og levekårsutvalget i årene 2007-2009. Vi vil oppfylle innsparingen som ble vedtatt i 2013-budsjettet, forteller oppvekstsjef Anette Holst i Lyngen kommune.

Hun ser for seg at saken er klar for politisk behandlet før sommerferien.