Meteorolog Ola har aldri før opplevd å ikke kunne gå på ski i januar

foto