Bonde- og småbrukarlaget vil styrke evnen til selvforsyning