Koronatiltak sørger for full stans i norsk ferskfiskeksport