Trump vil ha eierandel i selskaper som får krisehjelp