Slutt på bompengeinnkreving på sidevei for E6 i Innlandet

foto