Fotgjenger til sykehus etter påkjørsel i Oslo sentrum