70 smittede i Oslo siste døgn – 24 færre enn snittet for de sju foregående dagene