Rekordår for fiskerne tross korona. – Vi har hatt sju fantastiske gode år

foto