Putin mener opposisjonen i USA hemmer framskrittene fra Trump-møtet