Skoleelev dømt for å ha forfalsket legeerklæringer

foto