Smittevernutstyr blir ikke mangelvare etter Suez-stansen

foto