Helseministeren inviterer folket til spørretime på Facebook