3,5 millioner barn på flukt fikk ikke skolegang

foto