Kvænangen kommune skal delta i prosjektet Kompetanseløftet i Kulturminnevernet og har fått 100.000 kroner til gjennomføring av Riksantikvaren.

Arbeidet er ventet å starte i løpet av året, og skal avsluttes innen utgangen av 2018.

Det er i planstrategien for Kvænangen kommune lagt opp til at det lages en kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv. Administrasjonssjefen ser det som en fordel av kulturminner skilles ut av denne, og at det lages en egen kommunedelplan for kulturminner.