Her ønsker Lerøy Aurora en ny oppdrettslokalitet

foto