Næringsministeren åpner for å se på makstaket i lønnsstøtteordningen

foto