Jordbruksforhandlingene: Bøndene vurderer veien videre

foto
Lederen av statens forhandlingsutvalg Viil Søyland (t.v.) la forrige torsdag fram tilbudet til bondeorganisasjonene. Bjørn Gimming er forhandlingsleder for bøndene og leder i Norges Bondelag. Til høyre Kjersti Hoff i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB