– Ikke overrasket om halve Nordreisas befolkning blir smittet i løpet av noen uker

foto