Andelen smittede som trenger innleggelse, har falt kraftig