Mistillit mot fylkesråden: – Dette har skjedd på hennes vakt