Kåfjordskiltet nede for telling – ikke første gang det skjer

foto