Vindmøllene på Fosen får stå inntil videre – regjeringen vil utrede avbøtende tiltak