FØRST: Petter Kvalsvik fikk æren å være første som hoppet fra gangbrua. Han mener opplevelsen var helt enorm. Foto: Jan Arild Hansen

En av Norges mest erfarne strikkhoppere, Petter Kvalsvik er helt klar i sin dom

- Gangbrua over Fossejuvet i Kåfjorddalen befinner seg i 1.divisjon, mens alt annet i Norge er i 3.divisjon, sier en oppstemt Kvalsvik etter å ha fått æren av å være første utenfor brua. Han har litt problemer med å sette ord på følelsene rett etter det første hoppet, men både gliset og de skjelvende hendene etter hoppet sier det meste.

Med en høyde på vel 150 meter, og spektakulære omgivelser som kan ta pusten fra de fleste, hevder han at Kåfjord har de naturgitte forutsetningene for spektakulære naturopplevelser, noe som til nå har vært skjult for omverden.

Les mer i Framtid i Nords papirutgave.

MEKTIG: Et strikkhopp i disse omgivelsene kan ta pusten fra noen og en hver. Her er det Eirik Djupvik som henger i strikken. Foto: Jan R Olsen