Lånekassen utbetaler forskudd til koronarammede studenter