Etterslep i registreringer førte til høyt smittetall

foto