ICC-dommere ønsker ikke etterforskning av krigsforbrytelser i Afghanistan

foto