Fondskunder selger seg ut av fond i høyt tempo

foto