Statens naturoppsyn (SNO) fikk melding om observasjonen av tre ulvevalper ved en skogsbilvei 17. juli i Elverum kommune, skriver Miljødirektoratet.

Ulvekullet ble observert innenfor området som brukes av ulveparet i Kynnareviret. Det har vært registrert ulv i dette området hver vinter siden 2004, men det har ikke vært registrert ulvekull her på sju år.

Det ble registrert ulvekull i reviret i 2008/2009 til 2010/2011 da tispa gikk sammen med en immigrert finsk-russisk hannulv. Året etter tok en ny hann over, og denne har gått sammen med tispa siden. En ny tispe ble registrert i reviret i 2015/2016. Det er ennå uklart hvem som er opphavet til ulvekullet som nå er observert i Hedmark, opplyser direktoratet.

– Svar på opphavet får vi først når Rovdata får analysert DNA fra valpene, sier Lars Olav Lund, fungerende seksjonsleder i Statens naturoppsyn.

Under Rovdatas overvåking av ulv i vinter ble det påvist 105–112 ulver innenfor landets grenser. Det er en økning på rundt 19 prosent siden i fjor. 54–56 av ulvene hadde et helnorsk tilhold, mens 51–65 hadde grenserevir. I vinter ble det dokumentert fire helnorske ulvekull i Norge og sju på riksgrensen mellom Sverige og Norge.