Flere barn under 13 år ringer for å snakke om selvmord