Sanner: – Vi må planlegge for fremtiden med kompakte byer