Gjerdrum kirke strømmer gudstjeneste for skredrammede

foto