Masseslakter ender etter fugleinfluensautbrudd i Frankrike