Gravemaskiner settes inn i letingen etter de omkomne i Gjerdrum

foto