Privatister i Viken får ta eksamen fra neste uke

foto