Utenriksdepartementet oppfordrer nordmenn i Aten om å ta kontakt