Pressekonferanse om koronakrisen og den nyoppnevnte Koronakommisjonen klokka 16