Riksrevisjonen retter alvorlig kritikk mot fiskeripolitikken

foto