DN: Helseministeren godkjente karanteneunntak for koronasmittet i Helsedirektoratet