Sluttstrek satt for Terra-saken – kommuner inngår forlik med forsikringsselskap

foto