Norge øker ikke beredskapen langs grensen til Russland